تاریخ ایران زمین

اینجا تاریخ ایران زمین است... 
 
روی هر عکس که خواستید کلیک کنید و تاریخ سرزمینمان را بخوانید...
به دو زبان فارسی و انگلیسی موجود می باشدFarsi Version


نظميه در دوران قاجار
محرم از نگاه تصوير
کودتاي نظامي ١٢٩٩ و معماري نظامي گرايانه
محمد شاه
 
احمدشاه از کودکي تا سلطنت
مسعود ميرزا ظل السلطان
لياخوف
اشرف پهلوي
 
سيدحسن تقي‌زاده
ريچارد نيكسون
ستارخان
ميرزا علي‌اصغرخان امين‌السلطان
 
رضا پهلوي از تولد تا كودتا
سپهبد احمد اميراحمدي
تحصن در مشروطه
انقلاب اسلامي ايران (بدون شرح)
 
آيت‌الله سيد ابوالقاسم كاشاني
همسران رضاشاه
محمدحسين امين‌الضرب
نامزدي محمدرضا پهلوي و فرح ديبا
 
شمس پهلوي
پيمان سنتو
نجفقلي صمصام‌السلطنه بختياري
كلنل پسيان
 
جشنهاي 2500 ساله شاهنشاهي
مشروطه
رضاشاه در تبعيد
اصلاحات ارضي
 
مجلس سنا
حزب رستاخيز
اشغال ايران
تحريم تنباكو
 
آيت‌الله شيخ فضل‌الله نوري
فتح تهران
ارتشبد محمد خاتمي
رضاخان و كودتاي 1299
 
قيام سي تير 1331
كودتاي 28 مرداد 1332
انقلاب اسلامي ايران
قيام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲
 
نهضت مشروطيت به روايت تصوير
 
 
 
 
 
English Version

Land Reform
The Uprising of June 5th, 1963
August 19th, 1953 Coup
Reza Khan and 1921 Coup
 
The Senate
Field MartialMohammad Khatami
Iran's Islamic Revolution (no comment)
Sattar Khan
 
Shams Pahlavi
2500 Anniversary of Iranian Empire
AyatollahSeyyed AboulQassem Kashani
CENTO Treaty
 
Sit-ins in Constitutionalism
Reza Shah's Wives
Colonel Pessian
Reza Shah in Exile
 
Betrothal ofMohammad Reza Pahlaviand Farah Diba
Lieutenant General Ahmad AmirAhmadi
Seyyed Hassan Taqizadeh
Reza Pahlavifrom Birth to the Coup
 
Richard Nixon
Ahmad Shah from Early Youth to the Throne
Ashraf Pahlavi
Massud Mirza Zil-os-Sultan
 
Mohammad Shah
  LiaKhov
 
 
جمع آوری : حمید سلمانی  (ایرانِ من)
 

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر