خنده دارترین قوانین کشور آمریكا


در شهر كوچك توپیكا كه درعین حال مركز ایالت كانزاس است قانونی تصویب شده كه كتك زدن زن توسط شوهر را مجاز می داند. به گفته شورای محلی این شهر دلیل تصویب این قانون فقدان بودجه كافی قضایی برای رسیدگی به موارد اختلافات زن و شوهر و دعواهای خانوادگی است.

ایران ناز، نكته دیگری كه باید یادآوری كرد این است كه برخی از این قوانین مربوط به سده های گذشته و حتی رسوم سرخپوستان بوده اما هیچكس به فكر لغو آنها نیافتاده است.


احمقانه ترین قوانین آمریكا به طور خلاصه و براساس حروف الفبای لاتین نام ایالت ها به شرح ذیل است:


- آلابامادر برخی از شهرهای این ایالت بازی دومینو در روزهای یكشنبه در اماكن عمومی ممنوع است.

گذاشتن سبیل مصنوعی در كلیسا مجاز نیست زیرا موجب خنده برخی از حضار می شود.
ممنوعیت رانندگی با چشمان بسته.

- آریزونادر شهر توسكان پوشیدن شلوار برای زنان ممنوع است.

در شهرك گلوب ورق بازی در خیابان با یك سرخپوست غیرقانونی است.

- آركانزاسدر یكی از شهرهای این ایالت مرد حق دارد ماهی یك بار زنش را كتك بزند.

در فایتویل كشتن هر موجود زنده ممنوع است.

- كالیفرنیادر شهركی نزدیك به لس آنجلس مرد حق دارد با كمربند زنش را بزند به این شرط عرض كمربند كمتر از دو اینچ باشد.( هر اینچ معادل 2.54 سانتیمتر)

در شهری دیگر شلیك از داخل اتومبیل به سوی هر جانداری به استثنای وال غیرقانونی است.
در شهر پاسیفیك گروو شكار پروانه تا حداكثر 500 دلار جریمه دارد.
در شهركی نصب تله موش بدون جواز شكار ممنوع است.

- كارولینای جنوبیورود شهروندان مسلح به داخل كلیسا مجاز است.

در شهری ورود اسب ها به مهمانخانه ها ممنوع بوده مگر شلوار پایشان باشد.

- كلورادودر شهر دورانگو افراد هنگام تردد در خیابان ها باید لباسی پوشیده باشند كه مرد یا زن بودن آنها كاملا مشخص باشد.


- كانكتیكاتدر شهر هارتفورد آموزش سگ ها ممنوع است.


- داكوتای شمالیدر شهر فارگو شركت در مراسم پایكوبی با كلاه منع قانونی دارد.


- داكوتای جنوبیخواب در یك كارگاه پنیر سازی مجاز نیست.

پخش فیلمی كه در آن ماموران پلیس را به شكل خنده داری نشان دهد ممنوع است.

- دلاویردر شهرلیویز پوشیدن شلوار تنگ جریمه دارد.

ازدواج درپی شرطبندی غیرقانونی است.

- فلوریدادر شهری زنانی كه روزهای یكشنبه چتربازی كنند به زندان محكوم می شوند.

در شهر ساراتوزا آواز خواندن با مایو در ساحل ممنوع است.

- جورجیادر ناحیه از این ایالت تمام مردان 16 تا 50 ساله موظف به حفظ و نگهداری از خطوط ریلی هستند.

در شهر كیتمن عبور مرغ از عرض جاده ممنوع است.

- ایلینویزدر شیكاگو ماهیگیری با پیژامه مجازات قانونی دارد.

ممنوعیت سواری برای زنان با وزن 100 كیلوگرم به بالا با شلوار نامناسب در شهر گیرنی.

- كنتاكیبراساس قانوی تازمانی كه شخص بر زمین نیافتد هوشیار محسوب می شود.


- میشیگاندر شهری در این ایالت براساس قانون موهای زن متعلق به شوهرش است.

در دیترویت سوت زدن داخل اتومبیل در حال تردد جرم محسوب می شود.

- می سی سی پیكشتن خدمتكاران مجاز است.

در شهر تورو هر مردی قصد ازدواج داشته باشد برای اثبات آن باید شش زاغچه یا سه كلاغ را بكشد.

- میسوریدر شهر ساكو زنان نباید كلاهی به سر بگذارند كه موجب وحشت كودكان، پرندگان یا اسب ها شود.


- مونتانازن حق باز كردن نامه متعلق به شوهرش را ندارد.


- نیویوركممنوعیت نامیدن فرزند پسر با القاب دخترانه توسط پدرش.


- یوتااولویت حق عبور پرندگان در كلیه جاده ها باید رعایت شود.

مرد مسئول جرائم همسرش است.

- ورمونتدر یكی از نواحی زنان بدون اجازه كتبی همسرشان حق گذاشتن دندان مصنوعی ندارند.

ممنوعیت سوت زدن زیر آب.

- ویرجینیادر ریچموند بازی شیر یا خط ممنوع است.

در شهر لبنان بیدار كردن زن از خواب با ضربات لگد مجازات دارد.

- واشنگتندر شهر سیاتل تردد با سلاحی كه بیش از یك متر و 80 سانتی متر طول داشته باشد ممنوع است.


- ویسكانسیندر ناحیه ای از این ایالت استفاده از روژلب در اماكن عمومی جرم محسوب می شود.

در ناحیه دیگر كوتاه كردن موی زنان ممنوع است.
اینم از غرب ...


گروه مارشال


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر