۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۹, یکشنبه

زندانیان سیاسی را اعدام نکنید


1. هوشنگ رضائی را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner Houshang Rezaei
2. وحید اصغری را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner Vahild Asghari:
3. غلامرضا خسروی را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Gholamreza Khosravi
4 & 5. محسن و احمد دانشپور (پدر و فرزند) را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of father and son Mohsen & Ahmad Daneshpour
6. عبدالرضا قنبری را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Abdolreza Ghanbari
7 & 8. زانیار و لقمان مرادی را اعدام نکنید
Petition to FREE Zanyar and Loghman Moradi
9. منصور آروند را اعدام نکنید
:Petition to STOP the execution of Mansour Arvand:
10. شیرکو معارفی را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner Shirko Maarefi:
11. حمید قاسمی شال را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Hamid Ghassemi-Shall
12. سعید ملک پور را عدم نکنید
Petition to STOP the execution of Saeed Malekpour
13. بهروز آلخانی را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner Behrouz Alkhani:
14. یونس آقایان را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner Younes Aghayan: http://www.gopetition.com/petitions/stop-the-execution-of-younes-aghayan.html
15. حبیب الله گلپری پور را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner HABIBOLAH GOLPARIPOUR:
16. حبیب الله لطیفی را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner HABIBOLAH LATIFI:
17. رشید اخکندی را اعدام نکنید
از همه دوستان خواهش میکنم برای امضاء این تومار به آدرس زیر مراجعه کنند
Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner RASHEED AKHKANDI: http://www.gopetition.com/petitions/stop-the-execution-of-rasheed-akhkandi.html
18. حمزه ریگی را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of an Iranian political prisoner HAMZA RIGI:


Instructional video in Persian on how to sign a petition:
ویدئو برای راهنمایی در امضا طومار برای آزادی زندانیان سیاسی:هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر