۱۳۹۲ فروردین ۲۶, دوشنبه

فراخوان ما وبلاگ نويسان ايرانيجامعه متشنج است و درگيريها به خيابان کشيده شده است٬ در يکطرف اسلاميها در طرف ديگر دانشجويان و جوانان و طرفداران آزادي عقيده وبيان!
بسيار مهم است در دنيا با صداي بلند از آتئيست ها و وبلاگنويسان منتقد اسلام دفاع کنيم.
فراخوان ما به وبلاگ نويسان ايراني اينست که از اين حرکت ۲۵ آوريل بهر طريق ممکن دفاع کنيد. در سال ۲۰۰۴ در آلمان اخبار حاکي از مرگ يک شاعر بنگلادشي در يک بيمارستان آلمان بود. او
همايون آزاد نام داشت و يک شاعر و فرهنگ شناس بنگلادشي بود. همانزمان گفتند که او از طرف يک سازمان اسلامي در سال ۲۰۰۴ مورد حمله قرار گرفته و براي معالجه به آلمان منتقل شده بود. و بعدا در آلمان در يک بيمارستان درگذشت. ۱۵ فوريه احمد رجيب وبلاگ نويس مترقي در بنگلادش به قتل رسيد. جنايتکاران اسلامي سر او را از تنش جدا کردند و از اين طريق خواستند جوانان منتقد اسلام را بترسانند و در مقابل جنبشي بايستند که سراسر بنگلادش را در بر گرفته است. او منتقد سرسخت اسلام و جنبش اسلامي بود . جسد او در نزديک خانه اش در داکا پيدا شد . پليس گفت اين يک قتل بوده و او را کشته اند. دوستانش گفتند او سازمانده اصلي يک ميتينگ بزرگ ضد اسلامي عليه حزب جماعت اسلامي در بنگلادش بود و روز بعد از اين ميتينگ به قتل رسيد. برادرش ميگويد او بارها از سوي اسلاميها تهديد به مرگ شده بود.
مردم خشمگين از قتل او در مراسم بزرگ وداع با او شرکت کرده و عليه اسلاميها شعار دادند.
اين عکس آصف محي الدين است. وبلاگ نويس جوان و منتقد اسلام که خود را آتئيست ميليتانت نام نهاده بود . او را ژانويه ۲۰۱٣ کشتند.
او در پايتخت بنگلادش با چاقو زخمي شده بود. آصف محي الدين ۲۹ سال سن داشت. دوشنبه ۱۴ ژانويه هنگامي که از سر کار به خانه برميگشت از سوي چند مرد ناشناس مورد حمله قرار گرفت.
دفتر کار او در داکا بود پزشکان روز سه شنبه ۱۵ ماه ژانويه به خبرنگاران بين المللي گفتند که سه ساعت است داريم او را عمل جراحي ميکنيم ولي هنوز از خطر نجات نيافته است او شش زخم عميق دارد و زخمها نشان ميدهد قصد حمله کنندگان به قتل رساندن وي بوده است. اينرا جراح محي الدين به خبرگزاري فرانسه گفته بود . دوستان او که در هنگام حمله به محي الدين شاهد بودند ميگويند اسلاميها به او حمله کردند. پليس به خبرنگاران خارجي ميگويد به او حمله شده ولي تاييد نميکنيم که اسلاميها بوده اند. حمله کنندگان در نزديک محل کار او منتظر او بودند و او به محض خروج از محل کارش مورد حمله قرار ميگيرد و سپس کشته شد. وبلاگ محي الدين يکي از پرببيننده ترين وبلاگها در بنگلادش بود. او يک منتقد معروف اسلام و مذهب در دنيا بود. در صفحه اول وبلاگش نوشته بود" به نام تو که ظاهرا خالق دنيا هستي ولي در عمل هيچ چيز نيستي! تو اصلا وجود نداري" او اسلام و رفتار وحشيانه سازمانهاي اسلامي را نقد ميکرد.
اين حملات به وبلاگ نويسان در بنگلادش بسيار گسترش يافته است.
هفته قبل در بنگلادش اسلاميها به يک تظاهرات خياباني دست زدند و در آن براي همه کسانيکه بقول آنها به پيغمبر و اسلام توهين ميکنند٬ تاقاضاي اعدام کردند. از جمله براي ۸۴ وبلاگنويس ضد اسلام ٬ در مقابل اين تجمع خياباني اسلاميها هزاران دانشجو در بنگلادش به خيابان رفته و يک درگيري وسيع در خيابانهاي پايتخت راه افتاد که حداقل ۲۰۰ نفر در اين درگيريها زخمي شدند.
جامعه بنگلادش در مورد آزادي بيان و جنايتکاري اسلاميها کاملا متشنج است. در اين اوضاع بسيار مهم است که دنيا از حق آزادي بيان و از جنبش نقد مذهب و اسلام و سکولاريسم دفاع کند. دولت بنگلادش به حمله به وبلاگ نويسان و بستن سايتها اقدام کرده و در مورد جناياتي که هم اکنون اسلاميها عليه وبلاگ نويسان سازمان داده و درهمين سال ۲۰۱٣ حداقل دو وبلاگ نويس آتئيست را در خيابان کشته اند٬ کاري نکرده است.
امروز جمعه ۱۲ آوريل فراحوان يک حرکت جهاني از سوي دهها نفر از شخصيت هاي سرشناس بين المللي داده شده و يک طومار اعتراضي نيز براي امضا کردن در دسترس همگان است. قرار است روز ۲۵ آوريل در همه جا به خيابان رفته و در مقابل کنسولگريها و سفارت خانه هاي بنگادش تجمع کنيم. از جوانان در ايران و از وبلاگ نويسان دعوت ميکنيم در اين حرکت سهيم و شريک شوند. لينک فراخوان:هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر