۱۳۹۱ شهریور ۳, جمعه

ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﺎﺏ اﺟﺒﺎﺭﻱ

ﺣﻖ و اﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﺎﻡ ﻫﺮ ﺯﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺶ اﺵ ﺭا ﺧﻮﺩﺵ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﺪ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﭼﻂﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ اﺳﻼﻣﻲ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﻋﺮﺑﻲ و ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﺻﻮﻝ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺣﺠﺎﺏ ﺁﻥ اﺧﺘﻴﺎﺭﻱ اﺳﺖ و ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮاﻱ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻧﺪاﺭﻧﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻃﺮﺯ ﻓﻜﺮ و ﺁﺯاﺩﻱ ﺟﺮﻡ و ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻫﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻭﻗﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺮاﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺎﺩﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻭﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻴﺴﺖ,  ﺷﺎﻳﺪ ﺭاﺑﻂﻪ اﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺠﺎﺏ و ﺟﺮﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﺩ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﻭﻟﻲ ﺭﻭﺯاﻧﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻴﺨﻮاﻧﻴﻢ اﺯ اﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

اﻣﻴﺪﻭاﺭﻡ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﺎ ﻫﻢ ﺣﺠﺎﺏ اﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺭا ﻗﺒﻮﻝ ﻛﻨﺪ.
ﺣﻤﻴﺪ ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ

ﺑﻪ ﻛﻤﭙﻴﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﺎﺏ اﺟﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻓﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻳﺪ
www.facebook.com/na.be.hejab.ejbari

۱۳۹۱ مرداد ۳۱, سه‌شنبه

چه کسی شهر را کثیف می‌کند، مردم کوچه و بازار یا لباس‌شخصی‌های گوش به فرمان؟

ﭘﻴﻚ اﻳﺮاﻥ :  همزمان با برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها در تهران و به دنبال اعمال تدابیر امنیتی شدید که تعطیلات ۵ روزه تهران و سپردن امنیت شهر به دست سپاه بخشی از آن است، این بار سردار رادان، متهم ضرب و شتم بازداشت شدگان کهریزک و از عوامل اصلی سرکوب مردم در اعتراضات انتخاباتی، همدست با رسانه های وابسته به ارگان سرکوب تلاش دارند تا بار دیگر با فرافکنی و دروغ پردازی افکار عمومی را از وضعیت شبه حکومت نظامی که بر تهران حاکم کرده اند، منحرف کنند.
در همین باره، یکی از سایت های زرد که همواره سعی دارد تنور کینه و دشمنی را روشن نگه داشته و هر حرکت آشتی جویانه ای را در نطفه خفه کند، با سیاه نمایی جریان اطلاع رسانی رسانه های سبز و با جعل واقعیت نوشته است: «ایجاد خرابکاری در تهران در زمان برگزاری اجلاس غیرمتعهد‌ها»، نسخه سایت «کلمه» برای حامیان جریان فتنه است؛ البته این خرابکاری قرار است در حد از بین بردن زحمات کارگران شهرداری در تمیز کردن فضای شهر و زیباسازی اماکن و معابر باشد تا با زشت کردن نمای عمومی شهر، سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، به نالایقی دولت در اداره کشور پی ببرند!»
این دلسوزی سایت حامی افراطیون در حالی صورت می گیرد که کلمه در راستای سیاست همیشگی رسانه های جنبش سبز از همان ابتدا سعی داشته است با اطلاع رسانی به موقع و آگاه کردن مردم نسبت به اهمیت حضور سران جنبش غیرمتعهدها در تهران، افکار عمومی را به سمت منافع و آشتی ملی سوق دهد و از این فرصت تاریخی برای بیان خواسته های خانواده زندانیان سیاسی، محرومان از حقوق اجتماعی و بیان گوشه ای از بی عدالتی حاکمیت استفاده کند.
در پیگیری خبر دروغ آن سایت زرد، سردار رادان نیز که بی کفایتی خود در مدیریت انتظامی کشور بارها به نمایش گذاشته، در پاسخ به سوال هدایت شده خبرگزاری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی که آگاهی رسانی سایت کلمه را “فراخوانی برای کثیف کاری شهر” تعبیر کرده است، اظهار نظر می کند که تامین امنیت مردم بر عهده ماست و در این خصوص با کسی شوخی نداریم.
اما واقعیت چیست؟‌ تمام نگرانی رسانه های زرد و سردار بدسابقه از انتشار یادداشتی در کلمه با عنوان «بی‌تعهدی» دولتمردان در قبال مردمشان را به رخ غیر«متعهدها» بکشیم است، که در آن به ضرورت آگاهی بخشی و استفاده از فرصت حضور غیر متعهدها اشاره شده بود؛ موضوعی که گویا اقتدارگرایان را خوش نیامده و با اتهام زنی و دروغ پردازی سعی کردند تا مثل سه سال گذشته، نسبت هایی را به سبزها و حامیان آنها دهند که نه تنها هیچ سنخیتی با حرکت مسالمت جویانه و اصلاح طلبانه سبزها ندارد، بلکه دقیقا در راستای اقدامات و اعمالی است که لباس شخصی ها در حمایت پوشش رسانه ای سایت های اقتدارگرا انجام داده اند.
البته پیش از این آقای رادان در رویدادهای پس از انتخابات مهندسی شده ۸۸ به خوبی نشان داده بود که با چه کسانی شوخی دارد و با چه کسانی ندارد. آنگاه که ماموران ملبس به لباس نیروی انتظامی با باتوم و درفش شیشه های اتومبیل مردم را می شکستند و در زمانی که لباس شخصی ها با یورش به بانک ها و مغازه ها اموال عمومی را غارت می کردند تا شاید بتوانند با داستان سرایی و قصه بافی، چهره مخدوشی از معترضان حق طلب نشان دهند، آقای رادان نشان داده بود که امنیت چه کسانی برایش مهم است. در این میان “جان و مال مردم” است که قربانی ترکتازی و قدرت طلبی آنان می شود.‌
اکنون، هم برای تنویر افکار عمومی و هم برای یادآوری به رسانه های وابسته به افراطیون، به یادآوری تنها چند نمونه از “کثیف کاری” برادران “خودجوش” می پردازیم و قضاوت را به عهده وجدان های آگاه می گذاریم، که چه کسی کثیف کاری می کند و آقای رادان با چه کسی شوخی دارد.
حمله به خانه سردار حسین علایی
روز نوزده دی ماه، سردار حسین علایی، رزمنده هشت سال دفاع مقدس و از موسسان سپاه و فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه، در یادداشتی منتقدانه به نقد سیاست های جاری پرداخت.
سردار علایی مثل همه وقت ها، فقط نوشته بود. اما این بار برای عبرت و درس گرفتن از تاریخ قلم به دست برده بود. از قیامی نوشته بود که منجر به انقلاب شد. پرسش های فرضی را مطرح کرده بود. پرسش هایی که شاه هیچ گاه از خود نپرسیده بود، اما این سردار خواسته بود “دیکتاتور” ها بپرسند.
ضمیر خیلی سریع تر از آنچه فکرش را هم بتوان کرد مرجعش را یافته بود. همه فریاد و فغان شدند از “توهین به رهبری” و “بی ادبی به مقام ولایت”.
در کمتر از یک ساعت استراتژیست نظام و فرمانده نیروی دریایی، استاد و پژوهشگر، این رزمنده هشت سال دفاع مقدس “بی بصیرت” شد و نیروهای “خودجوش” که در کهریزک و کوی دانشگاه و قتل های زنجیره ای “خودسر” خوانده می شدند، منظم مثل همیشه با شعارهای یک دست پرینت شده در شهرک محل سکونت سپاه که برای تردد معمولی هم نیاز به مجوز عبور دارند، در اربعین حسینی حضور یافتند. تا توانستند فحاشی و اهانت کردند. حریم خانه و خانواده را لحاظ نکردند. همان ها که در حمله به بیوت علما و مسجد و حسینیه هم حریم نشناختند.
نتیجه هم این هتاکی ها از پیش مشخص بود. لباس شخصی ها مثل همیشه در حاشیه امنیتی که نیروهای انتظامی برایشان فراهم کرده بودند، همانگونه که توانستند بدون هیچ مشکلی به شهرک شهید محلاتی وارد شوند، سوار بر موتورهای خود راهی خانه هایشان شدند.‌
لباس شخصی ها و خانه مهدی کروبی
مهدی کروبی که بیش از بیست ماه است بی هیچ گناه و جرمی و صرفا برای رضایت خاطر لباس شخصی ها در حبس غیرقانونی و غیرشرعی بسر می برد و از همه حقوق یک زندانی معمولی نیز محروم است، پیش از این که به حبس برود بارها به همراه اعضای خانواده اش مورد تعرض نیروهای لباس شخصی قرار گرفت.
حمله کنندگان به خانه مهدی کروبی در روز روشن با مسدود کردن خیابان، پرتاب نارنجک صوتی، رنگ پاشی، ایجاد مزاحمت برای همسایگان و اهالی محل در کنار نیروهای محترم انتظامی به وظیفه هتاکی و نقض حقوق شهروندی مشغول بوده اند و تاکنون نه تنها حتی یک نفر از این افراد که همگی شناسایی شده اند، دستگیر نشده است، بلکه انواع محدودیت ها و تضییقات برای خانواده مهدی کروبی ایجاد شده است. افرادی که به منزل مهدی کروبی حمله کردند شعارهایی نظیر «وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد» و «آمریکا، کروبی، پیوندتان مبارک» سر می‌دادند.‌
لباس شخصی ها و حمله به بیت آیت الله صانعی
همچنین تنها یک روز پس از عاشورا نیز در حالی که بعد از نماز مغرب و عشا مراسم عزاداری در بیت آیت الله صانعی در حال برگزاری بود نیروهای لباس شخصی حامی دولت با حمله به درون دفتر، عزاداران را مضروب کردند و با عربده کشی داخل بیت را به تصرف درآوردند.
نیروهای مهاجم پس از شکستن شیشه های بیت ، مردم را از داخل بیت به بیرون منتقل و تعدادی از عزاداران را بازداشت کردند.‌
حمله به مسجد آیت الله دستغیب
آیت الله دستغیب که در زمان برگزاری اجلاس خبرگان در سال جاری با سخنرانی انتفادی خود از یک سو کانون توجه مراکز خبری و از سوی دیگر آماج حملات طرفداران دولت قرارگرفته بود، پس از عاشورای خونین تهران، مسجد قبا محل برگزاری نماز جماعت و سخنرانی ایشان مورد حمله لباس شخصی ها قرارگرفت.
در اقدامی هماهنگ در حضور نیروهای انتظامی و امنیتی، مهاجمان به دفتر و مسجد ایشان حمله کردند و خساراتی را به این خانه خدا وارد ساختند. در این میان تعدادی از اهل بیت و کارکنان دفتر مجروح شدند. حملات ناجوانمردانه به خانه خدا تا آنجا پیش رفت که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی مسجد به دستور شورای تامین استان پلمپ شد!
حمله به سفارت انگلیس و اشغال لانه جاسوسی!
زمستان سال گذشته، لباس شخصی ها به سفارت انگلیس و باغ قلهک در تهران را مورد حمله قرار دادند، پرچم و بخشی از مدارک موجود در این دو محل را به آنش کشیدند و از بین بردند، سنگ و کوکتل‌مولوتوف به داخل سفارت پرتاب کردند، پرچم ایران را به جای پرچم انگلیس نصب کردند و چند نفر را هم به گروگان گرفتند.
تعداد کل حمله‌کنندگان به سفارت و باغ قلهک به ترتیب ۴۰۰ و ۲۰۰ نفر و تعداد افرادی که داخل این دو محل شده‌اند، ۳۰ و ۵۰ نفر بوده است. حمله این افراد به دو محل متعلق به سفارت انگلیس، با واکنش ملایم پلیس همراه بوده و بر اساس گزارش سایت قانون، مهاجمان اعلام کرده‌اند تا وقتی نظر رهبری به آنها نرسد، حاضر نیستند به اشغال باغ قلهک پایان دهند!
پلاکاردها و کفن‌های آماده، پوسترهای سردار قاسم سلیمانی و اساتید هسته‌ای ترور شده و حضور سریع و مهیای گروه‌های تصویربرداری پرس‌تی‌وی و العالم، در کنار برخی خبرهای موجود، نشان از برنامه‌ریزی قبلی و سازماندهی‌شده بودن واقعه داشت.
حمله ای که خسارات زیادی در صحنه بین المللی برای کشور بر جای گذاشت و تاکنون حتی یکی از افراد شرکت کننده در این حمله محاکمه نشده است.‌
پرداختن به خسارت های مادی و معنوی که تاکنون حملات سازمان یافته لباس شخصی ها به کشور وارد کرده اند، از توان یک یادداشت خارج است. اما برای یادآوری کسانی که گمان می کنند، سه سال زمان خیلی درازی است که مردم فراموش کنند، چه کسانی خیابان های این شهر را به خون فرزندانش گلگون کردند و چهره کشورشان در نزد افکار عمومی داخل و خارج لکه دار کردند، شاید ذکر همین چند نمونه حکایت مشتی از خرواری باشد که برایش باید تاریخی با اندوه نوشت.

ﻣﻨﺒﻊ
www.peykeiran.com

۱۳۹۱ مرداد ۲۶, پنجشنبه

ﺑﺎﺯﺩاﺷﺖ ﺩﻭ ﻭﺑﻼﮒ ﻧﻮﻳﺲ ﺩﺭ ﺧﺎﻭﺭاﻥ ﺟﻬﺮﻡ


فرمانده انتظامی استان فارس خبر از بازداشت دو وبلاگ نویس در شهر خاوران جهرم به اتهام نشر اکاذیب داد.

بنا به گزارش تارنمای روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان فارس، سیروس سجادیان فرمانده انتظامی استان فارس مدعی شد: دو نفر به‌نام‌های «ع – الف» و «ج – خ» با ایجاد وبلاگی اقدام به نشر اکاذیب در شهر خاوران کرده بودند که با اعلام شکایت، ماموران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان فارس شناسایی آن‌ها را در دستور کار خود قرار دادند.

 
وی ادامه داد: با استفاده از شیوه‌های اطلاعاتی و شگردهای ردیابی در فضای مجازی مشخص شد؛ عاملان انتشار این‌گونه مطالب با ایجاد وبلاگ از طریق یک کافی‌نت در شیراز و بارگذاری مطالب از طریق اینترنت در شهر تهران سعی در گمراهی پلیس را دارند اما با تکیه بر شیوه‌های علمی مکان‌های مورد استفاده این افراد برای بارگذاری این مطالب شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه یکی از متهمان، به‌ نام «ع – الف» دستگیر شد.

 
فرمانده انتظامی استان فارس تصریح کرد: با تشکیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی متهم دستگیر شده اظهار کرد که مطالب منتشر شده توسط فردی به‌ نام «ج – خ» تهیه شده و در شهر تهران بارگذاری می‌شود.

 
سجادیان افزود: متهم «ج – خ» نیز با هماهنگی‌های به عمل آمده شناسایی و با اخذ نیابت قضایی در تهران دستگیر شد.

 
سجادیان همچنین مدعی شد: این افراد با نشر اکاذیب علیه مسئولان شهرداری و شورای شهر و چند ارگان دیگر مشکلات زیادی را در شهر خاوران به وجود آورده بودند.
 

ﻣﻨﺒﻊ ﭘﻴﻚ اﻳﺮاﻥ

۱۳۹۱ مرداد ۲۴, سه‌شنبه

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ

 مملکتی که ﺁﺧﻮﻧﺪ حکومت میکنه، رهبرش یادش میره که ملت بدبخت در زیر آوارهای سنگ و خاک منتظره کمک هستند. این هم ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ هست که نماینده اش برای حال به عربستان رفته، ۳۰۰ نفر در مقابل آدمهایی که در زندانها کشته اند عددی نیست که واکنش نشان بدند.
مملکتی که فقط گل و بلبل هست، برای ملت سوریه پول جمع میکنند و ملت خودشان یادشان رفته.


در صف اهدای خون یک نفر با چادر نمیشه پیدا کرد،از بسیجی هاش هم خبری نیست. پس مسلمانی کجا رفته. حالا سوال اینه که پس اینها که میخواهند ما را ارشاد کنند چرا خود انسانیت را فراموش کردند. 
افسوس که ﺁﺧﻮﻧﺪﻫﺎ خانه ما را ویرانه،جیبهایمان را خالی، همه را دروغگو و دزد تبدیل کرد. آیا این ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻫﺎ به درد کشور ما ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻧﺪ.
اگر این چنین اتفاقی قبل از ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ اﺳﻼﻣﻲ  در ایران میافتد، شاه را ﻋﻮﺽ میکردیم. کجاست ان ترکهای که حکومتهای مرکزی نتواستند بی غیرتشان کنند.

برادران و خواهران ترک من از این بیشتر به شماها بی ﺣﺮﻣﺘﻲ در هیچ تاریخ ایران نخوندم. پس کی میخواهید نفرت خود را از این نظام ضد ایرانی، اسلامی و ترکی نشان بدهید.
حکومت کمک جمع نمیکند، چادر نمیفرستد، برای گردش به ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ میرود، رهبر تسلیت را بعد از اوباما ، پاپ، و خارجی هایه دیگر میگوید. تلویزیون دولتی برنامه طنز و ترک کشی را جشن بگیرد.
تا کی سکوت برای این آخوندهای جیره خور، برای این کثافتهای بی دین
بیایید فریاد مرگ بر علی را در خیا بانهای آذربایجان و کل ایران  سر بکشیم. بیایید این پست فطرتان را که ایران را به شهر نوع اسلامی در آورده اند به کار پیشین خود یعنی قورمساخی بفرستیم.
بیایید پرچم ایران را دوباره با افتخار در دست داشته باشیم .
مرگ بر خامنه ای کثیف و توله سگهای ﺁﺧﻮﻧﺪﻫﺎ

ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺮﺩاﺩ


۱۳۹۱ مرداد ۲۱, شنبه

اﻳﺮاﻥ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﮒ ﻧﺸﺴﺖﻣﺼﻴﺒﺖ ﻭاﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺯﺩﮔﺎﻥ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺭا ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎﻥ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩﻩ و ﺑﺮاﻱ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﺻﺒﺮ ﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪﻡ


ﻫﻤﻮﻃﻦ ﻣﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﺎﺭﻱ و ﻛﻤﻚ ﻫﻢ ﺑﺸﺘﺎﺑﻴﻢ و اﻳﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺴﺘﻜﺒﺮ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺩ 
ﺑﺎ اﻫﺪا ي ﺧﻮﻥ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺯﺩﮔﺎﻥ ﺑﺸﺘﺎﺑﻴﻢ


۱۳۹۱ مرداد ۱۷, سه‌شنبه

کانون وبلاگ نویسان ایران، بازداشت و آزار عباس خسروی فارسانی (وبلاگ نویس) را رفتاری شرم آور و نقش آشکار حقوق بشر می داند


بنا به گزارش های دریافتی، یکی از اعضای کانون وبلاگ نویسان ایران، با نام
عباس خسروی فارسانی (وبلاگ نویس، نویسنده و دانشجوی دکترای فلسفه در دانشگاه
اصفهان) مدت بیست روز در بازداشت وزارت اطلاعات بوده و اکنون نیز در انتظار
صدور رای است.
وبلاگ نویس فوق به دلیل فعالیت های خود در عرصه اینترنت، توسط اداره اطلاعات
استان اصفهان به مدت بیست روز بازداشت شده و  به شدت مورد آزار روانی قرار
گرفته است. او اکنون با وثیقه ای سنگین به صورت موقت آزاد است و منتظر صدور
رای دادگاه است.
کانون وبلاگ نویسان ایران، ضمن اعتراض به بازداشت و آزار این وبلاگ نویس،
خواستار تبرئه فوری او توسط دادگاه است. باید به قاضی آن دادگاه یادآور شد که
صدور حکم مجازات، در حالی که متهم (شاید بهتر است گفته شود قربانی)، مدت بیست
روز رسما مورد آزار بی رحمانه قرار گرفته است، به مسخره گرفتن اسم دادگاه و
عدالت است.
بازداشت یک وبلاگ نویس به دلیل بیان اندیشه، خود عملی زننده و قبیح است، وای
به روزی که مدت بیست روز آن نویسنده را آزار دهند و در نهایت هم دادگاه قصد
داشت باشد حکم مجازات آن نویسنده را بر اساس پرونده ای با سیر غیرقانونی،صادر
کند.
قاضی پرونده ای که حاضر گردد برای یک نویسنده با توجه به سیر غیر قانونی
پرونده، حکم صادر کند، شان خود و دادگاه را به زیر سوال برده است.
کانون وبلاگ نویسان ایران، از قاضی پرونده می خواهد قبل از صدور حکم، حداقل
برای لحظه، به وجدان خود رجوع کند.
کانون وبلاگ نویسان ایران

ﺣﻤﻴﺪ ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ

فراخوان وبلاگنویسی برای حمایت از فراخوان اعتراضات سراسری پس از سقوط بشار اسد

ما تعدادی از وبلاگ نویسان در حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران و در دفاع از فراخوان اعتراضات سراسری پس از سقوط بشار اسد و شروع قیام در ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی هر کدام در وبلاگمان مطلبی هرچند کوتاه در دفاع و پشتیبانی از این کمپین منتشر می‌‌کنیم و شاید که نقطه شروعی شویم بر پایان دیکتاتوری به ما بپیوندید و در وبلاگ هایتان این فراخوان را منعکس و نظر خود را هرچند در حد یک خط منتشر کنید
زنده باد آزادی مرگ بر دیکتاتور

با شنیدن خبر سقوط بشار اسد به خیابانها می ریزیم زنده باد انقلاب

ﺁﻣﺎﺩﻩ شویم ﺑﺮاﻱ ﺷﺮﻭﻉ ﻗﻴﺎﻣﻲ ﺑﺰﺭﮒ و ﺗﻤﺎﻡ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ!

ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺧﺒﺮ ﺳﻘﻮﻁ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺑﺸﺎﺭ اﺳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥها ﺭﻳﺨﺖ, اﻳﻦ ﺷﺮﻭﻋﻴﺴﺖ ﺑﺮاﻱ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎﻥ!
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﻴﺶ اﺯ ﺳﻲ ﺳﺎﻝ
ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻱ,ﺷﻜﻨﺠﻪ,ﺯﻧﺪاﻥ,اﻋﺪاﻡ,ﺳﻨﮕﺴﺎﺭ,ﺑﻲ ﺁﺑﺮﻭﻳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺳﻔﺒﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ. دیگر فریب اصلاح طلبان حکومتی و شورای راه سبز امید و فراخوانهای سکوت و بی فایده شان را نخوریم ما با دستان خود ایران را آزاد خواهیم کرد...

ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ اﺳﻼﻣﻲ با هر رنگ و لعابش ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻭﺩ, ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻭﺩ, ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻭﺩ!

ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺳﻜﻮﻻﺭ آزاد برابر و مرفه برای همگان و ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺩﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ و حقوق بشر ﻫﺴﺘﻴﻢ! ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎﻥ ﻣﺠﺎﺯاﺕ ﺳﺮاﻥ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ اﺳﻼﻣﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﻫﻤﻮﻃﻦ ﺑﭙﺎﺧﻴﺰ ﻛﻪ ﻟﺤﻆﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮا ﺭﺳﻴﺪﻥ اﺳﺖ.
اﻳﻨﺒﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﭙﺎ ﻣﻴﺨﻴﺰﻳﻢ و اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺿﺪ اﻳﺮان و اﻳﺮاﻧﻲ ﺭا ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺩاﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻲ اﻧﺪاﺯﻳﻢ .
زنده باد آزادی مرگ بر جمهوری اسلامی

لینک ویدیو فراخوان در یوتیوب :http://www.youtube.com/watch?v=3zrsz3vo05k
به کمپین فیسبوکی اعتراضات سراسری پس از سقوط اسد بپیوندید و آن را به اشتراک بگزارید
www.facebook.com/enqelab.iran