۱۳۹۱ خرداد ۲۹, دوشنبه

ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻧﺪا ﺁﻗﺎ ﺳﻠﻂﺎﻥ


ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻧﺪا ﺁﻗﺎ ﺳﻠﻂﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﺰﺩﻭﺭاﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ اﺳﻼﻣﻲ

ﺭﻭﺡ ﺑﺰﺭﮔﻮاﺭﺵ ﺷﺎﺩ و ﻳﺎﺩ ﻋﺰﻳﺰﺵ ﮔﺮاﻣﻲ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر