۱۳۹۱ خرداد ۱۱, پنجشنبه

واقعا چرا ؟حدود سه سال قبل و بعد از انتخابات پر تنش ایران , با کشته شدن ندا آقا سلطان , جنبش بزرگی 

بوجود آمد بر علیه حکومتهای اقتدارگرا و فرد محور دیکتاتوری در خاورمیانه ! با هوشیاری و بهره برداری 

از امکانات ارتباطی بین جوانان منطقه , دامنه این جنبش عظیم تا تونس و مصر هم کشیده شد , حتی 

یمن و بحرین هم از حرارت این جنبش در امان نمانندند , وحاکمان اردن و مغرب هم کمی از این آتش 

گرم شدند . امروزشاهد اتفاقات بسیار دلخراش در سوریه هستیم و بطور کلی آنچه را که از آن به بهار 

عربی یاد میکنند را شاهدیم .


وقتی به تمام این اتفاقات و این حرکات از ایران تا سوریه نگاه کنیم , بسیار واضح و آشکار به یک چیز 

میرسیم و ان خیلی ساده است ! مردم این کشورها میگویند حکومت حاکم بر خودمان را نمی 

خواهیم ! همین .

بعبارت ساده نسل امروزی در این کشورها با صدای بلند میگویند , آنچه پدرانمان و اجدادمان بعنوان 

حکومت برای ما بوچود آورده اند را نمی خواهیم , و خواهان تغییر بنیادی در نوع این حکومت ها هستیم .

حال یک سوال پیش می آید , چرا مردم خاورمیانه برای عبور از یک حکومت باید خون بدهند ؟ چرا 

همیشه در خاورمیانه تغییر نوع رژیم با خون و خونریزی است ( البته جایی مثل تونس کمتر جایی 

مثل لیبی بیشتر ) !

اگر به تاریخ کوتاه یکصد سال اخیر در منطقه بنگریم چرا حکومتها برای رفتن یا برای آمدن جنگ و 

خونریزی میکنند ؟! چه تضمینی هست که سی سال اینده, یا پنجاه سال بعد یا .... فرزندان و 

نوادگان همین انقلابیون امروزی ( منظور کسانی که کشته میشوند و مبارزه میکنند تا حکومت را 

عوض کنند , اسمشون را گذاشتم انقلابیون ) اگر حکومت عوض شده را نخواهند , بتوانند بدون جنگ 

و کشتار حکومت را عوض کنند ! آیا تضمینی هست .

چرا حاکمان منطقه آنقدر بر کرسی صدارتشان چسپیده اند و حاضر نیستند مانند آفریقای جنوبی

 مسالمت آمیز کنار بروند ؟ مگر نسل امروزی حق ندارد نوع حکومت خودش را تعیین کند ! ؟

فرض کنیم که جمهوری اسلامی بهترین حکومت دنیا باشد , اما وقتی نسل امروزی , واضح و صریح 

میگوید تو را نمی خواهم ! چرا مسالمت آمیز نمی رود ؟

آیا وقت ان نرسیده تا در قوانین اساسی حکومت های تازه تاسیس , ماده ای گنجانده شود تا 

حکومتداران بدانند که اگر سالم زمامداری نکنند , توسط مردم حکومتشان می تواند دگرگون شود !

شاید هم این نوشته خیلی ایدآلیسم باشد ! ولی واقعا هیچ راه کاری نیست . ؟ آیا همیشه با 

خونریزی باید یکی بیاد یکی بره ؟ واقعا چرا ؟
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر