۱۳۹۱ خرداد ۱, دوشنبه

آماری تازه از اعدام در ایران


بنا به گزارش منابع خبری، طی روزهای اخیر، ۲۶ زندانی در سه زندان مختلف ایران به دار آویخته شدند
سازمان حقوق بشر ایران به نقل از منابع رسمی و حقوق بشری، اعلام کرده است که طی چند روز اخیر، تعداد ۲۶ زندانی در کرمانشاه، اردبیل و یزد اعدام شده اند.

اعدام هفت زندانی(از جمله یک زندانی زن) در زندان کرمانشاه
به گزارش تارنمای دادگستری استان کرمانشاه بامداد دیروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه هفت زندانی به اتهام قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شدند. این گزارش نوشت: به موجب احکام جداگانه صادره از سوی دادگاه انقلاب شهرستان کنگاور هفت تن از محکومین بنام های: ر.ع به اتهام شرکت در حمل و نگهداری ۱۰۰ کیلوگرم مرفین و ۲۵۴ کیلوگرم تریاک ، خ . ش به اتهام شرکت در حمل و نگهداری ۵۷ کیلوگرم تریاک برای بار دوم ، م. ب به اتهام شرکت در حمل و نگهداری ۶۹ کیلوگرم تریاک برای بار دوم ، ع . س به اتهام شرکت در حمل و نگهداری ۴ کیلو ۵۴۸ گرم مرفین ، م.ص به اتهام شرکت در حمل و نگهداری مواد مخدر ، م. خ به اتهام شرکت در حمل یک کیلو ۵۲۹ گرم کراک و خانم ع .آ به جرم حمل و نگهداری ۲۷ کیلو گرم هروئین سحرگاه چهارشنبه در زندان مرکزی کرمانشاه به دار مجازات آویخته شدند.

اعدام سه زندانی در زندان اردبیل
به گزارش تارنمای رسمی دادگستری استان اردبیل بامداد امروز سه زندانی در زندان اردبیل به دار آویخته شدند. این گزارش که نامهای این زندانیان را اعلام نکرده در مورداحکام و اتهامات آنها چنین نوشت: احکام اعدام صادره دردادگستری کل استان و تایید شده ازسوی قوه قضائیه درخصوص سه سوداگر مرگ که به تفکيک ، به جرم خرید وحمل موادمخدر از نوع هروئین ۱۰۵ گرم ، هروئین ۴۹۸،۱۵ گرم وتریاک ۱۶۰،۴۹۳ کیلوگرم دستگيرشده بودند، اول طلوع آفتاب  پنج شنبه در محوطه زندان مرکزی اردبیل اجرا و محکومين به دار مجازات آویخته شدند.

اعدام ۱۶ نفر در زندان مرکزی یزد
به گزارش تارنمای «فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران» بامداد  پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۶ زندانی در زندان یزد به دار آویخته شدند.
بنا به این گزارش در میان این ۱۶ نفر چهار زندانی زن وجود داشت و پنج نفر از افراد اعدام شده از شهروندان افغان بودند. این گزارش همچنین می نویسد: یکی از ۵ شهروندان افغانی که صبح امروز در زندان مرکزی یزد به دار آویخته شد، زندانی محمد دامرده فرزند نورمحمد ۲۵ ساله ،او ۶ سال پیش دستگیر شد و از آن زمان تاکنون در زندان مرکزی یزد بسر می برد. بنابه اظهارات یکی از بستگانش او در یکی از شهرهای یزد همراه با تعداد دیگری از شهروندان افغانی به دلیل نداشتن برگۀ اقامت در ایران از یک اتوبوس مسافربری شش سال پیش پیاده و دستگیر شدند. این زندانی ابتدا به دلیل اقامت غیر قانونی در ایران محاکمه و به ۳ میلیون ۵۰۰ هزار تومان جریمه محکوم شد. ولی سپس با پرونده سازی علیه این شهروند جوان افغانی اتهام دروغ داشتن مواد مخدر به او نسبت دادند و به اعدام محکوم کردند.

بر اساس این گزارش، اعدام های زندان یزد هنوز توسط رسانه های رسمی تائید نشده اند.

سازمان حقوق بشر ایران اعدام های اخیر در زندان های ایران را شدیدا محکوم کرده و سخنگوی این سازمان از جامعه جهانی خواسته است تا در قبال این اعدام ها واکنش فوری نشان دهند.

محمود امیری مقدم گفت: "جامعه جهانی نباید به اعدام در ایران عادت کند. زندانیانی که در ایران اعدام میشوند از حد اقل حقوق قضایی برخوردار نیستند و هر اعدام باید با واکنش قوی مواجه شود".

گفتنی است، ایران پس از چین، مقام و رکورد تعداد اعدامها در جهان را از آن خود کرده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر