۱۳۹۱ فروردین ۳, پنجشنبه

مردم عزیز، با خیزش حکومت قانون تاسیس کرده و به بی سامانی امور پایان دهند

پیام نوروزی جوانان پان ایرانیست


به نام خداوند جان و خرد
پیام نوروزی سازمان جوانان حزب پان ایرانیست
پاینده ایران
نوروز باستانی بر همه ی ایرانیان خجسته باد

سازمان جوانان حزب پان ایرانیست به همه ی هموطنان و دوستداران فرهنگ رخشای ایرانی آمدن نوروز را شاد باش گفته و برای ملت و کشور عزیزمان آرزوی بهروزی و سعادت دارد . امیدواریم همواره کانون خانواده ها گرم و مهر و عطوفت در میانمان جاری و برقرار، شادی ، سلامتی و دانایی میهمان خانه هایمان باشد.سرزندگی به این سرزمین باز آید و سرود و ترانه و آهنگ و فرهنگ از در و دیوار شهر و روستاها بتراود. بازوهایمان پرتوان و سفره هایمان با برکت ، کشتزارهایمان آباد ، رودهایمان جاری و روان نیاکانمان از ما شاد و سایه ی همایونِ همای بخت خوش برسرمان مداوم برقرار باد!

هموطنان عزیز سال ۱۳۹۱ خورشیدی شروع آخرین دهه ی قرن ۱۴ ، سده ای که ایرانیان به دنبال آزادی و عدالت و حاکمیت بر سرنوشت خود بوده اند ، در حالی آغاز می شود که خواست عدالت و آزادی هنوز اولویت زندگی جمعی ما را تشکیل می دهد و بسیاری از هموطنانمان با شهامتی قابل تحسین و پایداری ستایش انگیز در این راه و بخاطر ایستادگی بر سر حقوق ملت در زندان ها به دور از خانواده ، جشن نوروز را گرامی می دارند و با امیدی سرشار و با همت والای خود به آینده ای درخشان چشم امید دوخته اند و خواسته های شرافتمندانه ی خود را پیگیری می کنند.علی رغم همه ی تنگناها و شدت برخوردها در یکسال گذشته مبارزات ادامه داشته وجامعه مقاومتی در خور توجه از خود نشان داده است.

در سال جدید تحریم ها و انزوای سیاسی ، فشار اقتصادی را برای خانواده های ایرانی قابل لمس تر و سنگین تر خواهند ساخت. شیرازه ی سست امور در مسیر تند بادهای سهمگین قرار گرفته است ، نارضایتی ها با دقت بوسیله ی سرکوب و قوای امنیتی در دل جامعه پنهان شده اند و اکنون نارضایتی ها در نبود مسیرهای صحیح برای ابراز نظر و مخالفت به سمت هویدایی عریان پیش می رود..همه ی این مقدمات تلخ در سایه ی خردمندی و دانایی می تواند به نتایجی شیرین و خجسته منتهی و بهار ۱۳۹۱ به نوبهار ایرانی مزین شود.

سازمان جوانان حزب پان ایرانیست با عنایت به تجربیات منطقه ای و تاریخی و در جهت نوبهار ایرانی مواردی را ضروری می داند که عبارتند از:
۱- حکومت ، حاکمیت ملت را به رسمیت بشناسد ، آزادی های قانونی با ملزومات آن به ملت اعطا و انتخاباتی آزاد برگزار و متجاوزین به حقوق ملت مجازات شوند.
۲- قوه ی قضایییه مستقلی تشکیل شود تا به شکایات ملت رسیدگی کرده و برای خشکاندن ریشه های فساد قوای خود را بسیج کند و پناهگاه و دادستان ملت باشد.
۳ - خانه ی ملت به مردم باز گردانده شود و اراده ی ملت از طریق مجلس شورای ملی شنیده شده و حکومت قانون برقرار گردد.
۴ - زندانیان سیاسی آزاد و از آنها و خانواده هایشان دلجویی شود.
۵- امیدواریم مردم عزیزمان علی رغم همه ی فشارها و تنش ها با دانایی و خردورزی ، خیزش و جوشش خود را با کار و ساز هوشیاری ملی هماهنگ کرده و با تاسیس حکومت قانون به هرج و مرج و بی سامانی امور پایان دهند و جلوی خشونت و زبانه کشیدن عصبانیت های فشرده را بسته و اداره ی امور را به دست افراد توانا و خردمند بسپارند.

به امید نوبهار ایرانی - تهران - سازمان جوانان حزب پان ایرانیست
پاینده ایران -۱۳۹۰/۱۲/۲۹


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر