۱۳۹۰ بهمن ۲۰, پنجشنبهخدا خسته ای ؟
خوابت میاد؟
چای بریزم؟
پرتغال پوست بکنم؟
تخمه میخوری؟
میخوای نیم ساعت بخوابی؟
من بشینم پشت فرمون؟
تعارف میکنی؟
لنگ بیارم شیشه جلو رو تمیز کنم؟
تعارف میکنی؟
اینایی که میبینم تو هم میبینی؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر