۱۳۹۰ بهمن ۱۷, دوشنبه

مبادا فضای ترس و بی‌اعتمادی نفس‌گیرمان شود


بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در آستانه 25 بهمن

هو الفتاح

مسئوليت تاريخي ماست كه به اعتراض خود ادامه دهيم و از تلاش براي استيفای حقوق مردم دست بر نداريم- میر حسین موسوی

تقویم ما بار دیگر شاهد برگی سبز از تاریخ ملت خویش است. سرخی خون ژاله ها و مختاری ها ، گواه سیاهی عملکرد کرسی نشینان قدرت است. ادامه یافتن حصر غیر قانونی یاران همیشه همراهمان، زندانی و شکنجه نمودن منتقدین مصلحت اندیش،هتک و لگد مال نمودن حقوق بدیهی ملت شریف مان، طرح دروغ هاو نیرنگ ها جهت تحکیم بنای نیم بند جهل و استبداد، تنها بخشی از واقعیات صریحاً مشهود است.


انتظار از مجلس و از شیخ و از ملای شهر /  کار بیهوده است خود را حاضر دعوا کنیدادامه یافتن چنین شرایطی بیش از پیش جان ،مال و ناموس هریک از شهروندان مان را در معرض تهدید و نابودی قرار خواهد داد. بی تفاوتی نسبت به نادیده انگاشتن حقوق محرز اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم بی دفاعمان، عرصه را بر جولان حاکمان جور مهیاتر مینماید. در این حال که حرمت هیچ شخص و شخصیتی مصون نیست،اگر باز هم بی تفاوت باشیم، نوبت به خودمان می رسد.اگر ما نتوانیم سرکوب گران را، حتی با«سکوتمان»مورد سرزنش قرار دهیم، ویرانی و تهاجم بیشتر، برپیکر نحیف میهن و هممیهنان مان، شاهد خواهیم بود. مبادا فضای ارعاب ، ترس و بی اعتمادی نفس گیرمان شود و عنان اختیارمان را به آنان بسپرد.لیک ما دانشگاهیان را سر باز ایستادن نیست و با اراده ای آهنین و عزمی استوار به اعتراض مسالمت آمیز خویش به استبداد و خفقان حاکم ادامه خواهیم داد. از این رو از زیر بار تعهداتی که درقبال مردم و تاریخ برعهده گرفته ایم، شانه خالی نمی کنیم و می خواهیم باشیم و با سکوت ، اعتراضمان را فریاد کنیم و یاد و نام صانع ژاله و محمد مختاری و تمامی شهدای راه آزادی، زندانیان سیاسی و همراهان سبزمان،آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد را زنده نگاه داریم. و یقین داریم که حضورمان نقطه ای روشن بر حیات پرفراز و نشیب دانشگاه خواهد بود.ما دانشجویان سبز دانشگاه تهران اعلام می کنیم که قویاً از حرکت اعتراضی مردم آزاد اندیش ایران زمین در روز بیست و پنجم بهمن ماه حمایت کرده لذا با برگزاری تجمع اعتراضی خود در بیست و چهارم بهمن ماه به استقبال حرکت مردمی در روز 25بهمن خواهیم رفت تا آن روز را در کنار یکدیگر، سبز باشیم .از این رو اعلام می داریم که تجمع اعتراضی پویش25 بهمن ،دوشنبه 24 بهمن ماه درساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ضمن برقراری «سکوت اعتراضی» درساعت 12 برگزار می شود.جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه تهران، پویش 25 بهمن.
15 بهمن  1390   

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر