۱۳۹۰ بهمن ۱۳, پنجشنبهخداییش اگه تا آخر دنیا زور می زدین به فکرتون می رسید اینطوری خمینی را به مسخره بکشید ؟ 
اینطوری 33 سال تارخ ننگین خودتونو به لجن بکشید...

یعنی واقعا دلم می خواد بدونم کدام نابغه ای بوده که به این فکر افتاده که چند تا امام مقوایی درست کنند ، یه مشت آدم را علاف کنند و مقوا از هواپیما پیاده کنند و جلوی سربازها رژه ببرند و بعد تو ماشین بشونند و ببرند تو مجلس و سر مجلس بشونند.
بعد اینا چند ساعت در انتظار مقوا ایستادند ، مقوا را راندند ، و در مجلسی که مقوا سرش نشسته بود ، دست به سینه نشستند ؟
کدوم نابغه ای به این فکر افتاده ، و وقتی این فکرش را مطرح کرده کدام نابغه هایی در آنجا بودند و هورا کشیدند :
همینه ، خودشه ، همین کار رو می کنیم ، قیامت میشه!


واقعا دلم میخواد بدونم این نابغه و نابغه هایی که تاییدش کردند و روی این پروژه مهر اجرا زدند چی مصرف می کردند ، چی مصرف می کنند ، اونشب چقدر زده بودند.
واقعا این چیزی که اینها مصرف می کنند باید خیلی قوی باشه ، خیلی زیاد ، یعنی اینا دیگه کراک و ال اس دی براشون جنبه ی شیر خشک بچه رو داره . 

یعنی خداییش بد نیست این مسائل روشن بشه ، این نابغه ای که تونسته اینطور امام راحل را مسخره کنه اسمش رو بشه بدونیم. ما یه عمر زور زدیم و نتونستیم اینقدر مسخره اش کنیم که شما در یک روز به زمین سیاه کوبوندینش . 

در پی آمد تبدیل امام به مقوا ، یک سری شعارها را دوباره سازی کردیم تا جنسمون جور بشه !

اول سرود خمینی ای امام است که باید به مقوا ای امام تغییر پیدا کند !

شعارها هم از این قرار است. 

دیو چو بیرون رود ، مقوا در آید. 

روح منی مقوا ، بت شکنی مقوا 

وای اگر مقوا ، حکم جهادم دهد ، ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد .

مقوای عزیزم ، بگو تا خون بریزم. 

الله و اکبر ، مقوا رهبر 

مقوا ، مقوا ، حمایتت می کنیم 

تا خون در رگ ماست ، مقوا رهبر ماست !

ما اهل کوفه نیستیم ، مقوا کاغذ بشه !


سال ۸۸: خمینی کجایی؟ موسوی تنها شده 

سال ۹۰: موسوی کجایی؟ امام مقوا شدهخداییش اگه تا آخر دنیا زور می زدین به فکرتون می رسید اینطوری خمینی را به مسخره بکشید ؟


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر