۱۳۹۰ دی ۱۵, پنجشنبه

نامه جمعی از دوستان دلیرثانی در دومین سالگرد بازداشت او

جـــرس: در دومین سالگرد بازداشت امیرخسرو دلیرثانی، جمعی از فعالان سیاسی و دوستان این فعال ملی- مذهبیِ زندانی، با انتشار یادداشتی، یاد و مبارزات این زندانی سیاسی را گرامی داشتند.
به گزارش جرس، در نامه دوستان دلیرثانی خطاب به وی آمده است: "شاید در هیچ کجای دیگری در این کشور نتوان در یک زمان این تعداد از نخبگان سیاسی و اجتماعی را در یک مکان جمع کرد و شاید اگر دلتنگی خانواده نبود برای شما ، بودن در کنار همرزمان بهتر از زندگی در زندان جامعه ای است که پر شده از نفاق و دورویی و دروغ و این همه را حاکمانی گسترش می دهند که بقای خود را در ترویج فساد و دروغ می دانند تا جامعه را از بالندگی و پویایی و شکوفایی ، باز دارند و حضور امثال تو کار را برای آنان بسی دشوار می سازد زیرا که مروج راستی و درستی و پاکی و صداقت هستید و طلسم دیو سیاه جهل و استبداد را باطل می کنید و بدین منظور شما را در بند ساخته ، غافل از این که فریاد رسای آزادیخواهی شما از پس دیوارها، این خفتگان را بیدار می سازد و شوری می انگیزد در دل جوانان تشنه آزادی و برابری و دیری نپاید که همه با هم فرشی از گل و ریحان پهن کنیم در مقابل قدم سبز شما راست قامتان آزاده. "

متن کامل این یادداشت که در اختیار جرس قرار گرفته به شرح زیر است:

امیر جان سلام
این نامه را برای تو می نویسیم تا یادآوری باشد نه برای تو که برای خودمان که غافل نشویم از فداکاری و مقاومت تو و یارانت و گم نشود حدیث ابن آزادمردی در هیاهوی روزمرگی .

هنگامی که دو سال پیش خبر بازداشت تو را شنیدیم ، گویی آواری از ناباوری و یاس و ترس بر سرمان خراب شد ؛ باور نداشتیم که زنجیره بازداشت های خودسرانه که تو خود از اعضای کمیته پیگیری آنها بودی ، عاقبت به تو نیز رسیده است ، هر چند خود از مدتی پیش ، وقوع آن را هشدار داده بودی ! روزها از پی هم می گذشت و تو در در انفرادی بودی و ما در انتظار ! انتظار برای آزادیت و شاید حتی شنیدن خبری از سلامتیت که کجایی و چه می کنی در این روزهای سخت زمستان یاس و شب تار ظلم و ظلمت استبداد و تو در چنگال عمال خود فروخته اقتدار گرایان .

ما و خانواده و سایر دوستانت ، ابتدا امیدوارانه و شاید خوش بینانه گمان می کردیم تو در چند روز آینده آزاد می شوی ، ولی روزها به ماه و ماهها به سال کشید و اکنون دوسال از آن روز گذشته و تو حتی از مرخصی چند روزه نیز محروم بودی و هستی.

ما ماندیم و آرزوی هر روز و دعای هر شبمان برای آزادی تو و سایر زندانیان سیاسی که شنیده ایم : گفته ای که دلت می خواهد نه به تنهایی که همه با هم آزاد شوید!

در این وانفسای خفقان و استبداد آنچه ما را امیدوار نگه می دارد امید تو و یاران هم داستانت است به دمیدن صبح آزادی و شوقی است که برای ادامه مبارزه حتی در حصار میله های زندان دارید ، بطوری که عزم راسخ شما در تداوم این راه ، اقتدار گران حاکم را به ستوه آورده است ؛ آنان که گمان می کردند با در بند کردن شما می توانند اندیشه شما را مهار کنند ، اکنون با این واقعیت تلخ روبرو شده اند که آرزوی بزرگ رادمردان برای آزادی ایران بر دیوار ستبر اسارت غلبه کرده و آرمانهای آزدیخواهی علیرغم سرکوب و خفقان در جامعه ، جاری و ساری است ؛ موید این مطلب ، نامه ها و بیانیه های پیاپی است که از پس دیوارهای ستبر اوین به ما می رسد که نه تنها چراغی در دل آزادیخواهان می افروزد بلکه نمادی روشن از زبونی و ناتوانی استبداد در مهار قدرت رودخانه خروشان آزادیخواهی و عدالت طلبی است که پرتوان مسیر خود را از دل تمام نامردمیها و خیانتها می گشاید.

گویی فشار روز افزون حاکم بر شما تاثیری معکوس داشته و بر انگیزه و روحیه شما برای مبارزه افزوده است و اینگونه است که اوین دانشگاهی شده است برای تجمیع آرا و افکار رادمردانی که گرچه ممکن است رویه فکری و عقیدتی متفاوتی داشته باشند ولی آرمان واحد آنان برای آزادی ایران ، دلهای آنان را به هم نزدیک ساخته و آنها را تبدیل به فعال ترین گروه مبارزان داخل کشور نموده است ؛ بی سبب نیست که جوانانی که در تجمعات اعتراضی دستگیر شده و روانه اوین شده اند پس از مدتی تبدیل به مبارزان سیاسی با خط فکری مشخص شده اند.

این گونه است که شاید برخی از شما دیگر نمی خواهید بدون یاران خود از آن بند بیرون بیایید که شاید در هیچ کجای دیگری در این کشور نتوان در یک زمان این تعداد از نخبگان سیاسی و اجتماعی را در یک مکان جمع کرد و شاید اگر دلتنگی خانواده نبود برای شما ، بودن در کنار همرزمان بهتر از زندگی در زندان جامعه ای است که پر شده از نفاق و دورویی و دروغ و این همه را حاکمانی گسترش می دهند که بقای خود را در ترویج فساد و دروغ می دانند تا جامعه را از بالندگی و پویایی و شکوفایی ، باز دارند و حضور امثال تو کار را برای آنان بسی دشوار می سازد زیرا که مروج راستی و درستی و پاکی و صداقت هستید و طلسم دیو سیاه جهل و استبداد را باطل می کنید و بدین منظور شما را در بند ساخته ، غافل از این که فریاد رسای آزادیخواهی شما از پس دیوارها، این خفتگان را بیدار می سازد و شوری می انگیزد در دل جوانان تشنه آزادی و برابری و دیری نپاید که همه با هم فرشی از گل و ریحان پهن کنیم در مقابل قدم سبز شما راست قامتان آزاده.
به امید آن روز لحظه ها را می شماریم.
زنده باد آزادی که آرزوی مشترک شما و ماست.
14 دی ماه 90

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر